מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פרחים בשרון

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 072-3974531